Corona update

Corona update vervolg

Met plezier kunnen we melden dat na Lise Vanduffel nu ook Elisa Cottyn veilig is aangekomen in België.

Beiden moeten wel 14 dagen in quarantaine, zoals voorgeschreven door de nieuwe coronamaatregelen. We houden de situatie in Peru en Guatemala verder in de gaten.

Verder is er door de Nationale veiligheidsraad beslist dat er geen massa-evenementen mogen doorgaan t.e.m. 31 augustus. Daaronder vallen dus de zomerfestivals, wat voor Tumbador betekent dat er ook geen inkomsten zijn door de normaal honderden vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Ook de Dodentocht vindt dit jaar niet plaats, met hier ook verlies van inkomsten doordat de sponsoring hiervan wegvalt.

Dit alles is voor Tumbador een zware opdoffer... Daarom kunnen we vandaag niet anders dan benadrukken hoe belangrijk onze andere inkomsten zijn: giften en legaten, benefieten, scholenacties, Trooper… Vergeet Tumbador dus niet!

Verdere ideeën kan je terugvinden via volgende linken Ik kom in actie en Storten aan Tumbador