Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Een belangrijk deel van de inkomsten van Tumbador is afkomstig uit giften van particulieren, bedrijven en verenigingen.

 

Tumbador is door de FOD Financiën erkend. Dat betekent dat giften vanaf 40 euro per kalenderjaar fiscaal aftrekbaar zijn.

De regering besliste op 12 juni om de belastingvermindering op te trekken van 45% naar 60% voor giften die in de loop van 2020 worden gestort aan een erkende organisatie, zoals Tumbador vzw. Zo wil de regering de vrijgevigheid stimuleren en de steun aan maatschappelijke organisaties een flinke boost geven in het kader van covid-19-steunmaatregelen. Iedereen die in de loop van 2020 een fiscaal aftrekbare gift doet aan Tumbador vzw kan rekenen op een fiscale korting van 60 % in plaats van 45 %.  Dus: Schenk je ons € 40, dan recupereer je daarvan € 24 via je belastingaangifte van 2021.

Daarnaast mogen schenkers in 2020 uitzonderlijk 20% van hun totale netto belastbaar jaarinkomen als aftrekbare gift schenken. In een ‘normaal’ jaar is dat plafond ‘slechts’ 10%. Maar natuurlijk betreft deze maatregel slechts een beperkt aantal ‘grote’ schenkers.

Je kan die 40 euro in één keer storten of je kan dat in schijven storten. Steeds meer donoren kiezen er voor om maandelijks een bedrag te storten, bijvoorbeeld 10, 20 of 50 euro. Dat kan via een zogenaamde “bestendige opdracht” die je bij de meeste banken zelf kan ingeven via selfbanking, homebanking of je bank-app. Het volstaat al om maandelijks 3,34 euro te storten om in aanmerking te komen voor een fiscaal attest. Als je ons je rijksregisternr bezorgt (ofwel via mail, ofwel als mededeling bij de storting), kunnen we ervoor zorgen dat je gift automatisch in je belastingsaangifte (tax-on-web) wordt opgenomen.

De lijst van de erkende vzw’s vind je op de site van de FOD Financiën. Die erkenning is ook een kwaliteitsgarantie want om door de FOD Financiën te worden erkend, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Onze boekhouding wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd om onze erkenning te verlengen. Nog een reden waarom Tumbador vzw fiscale attesten mag uitschrijven is omdat wij er zorg voor dragen dat de ingezamelde fondsen vrijwel integraal naar onze projecten gaan. Onze jaarlijkse kosten worden bewust laag gehouden en onze vzw draait volledig op vrijwilligers waardoor onze werkingskosten niet alleen onder de (wettelijke grens van) 20% zitten maar zelfs onder de 10%! Dus als u nog een goed doel zoekt: denk aan Tumbador vzw!